Akcie


Víte, že investice do akcií může přinést až několikanásobné zhodnocení vaší vložené investice? Pokud máte určitou část financí, které v dohledné době nebudete potřebovat, jednoduše investujte do akcií! Naši konzultanti vám rádi poradí, jak nejlépe do cenných papírů investovat! Využijte kontaktního formuláře a domluvte si nezávaznou schůzku zdarma!

 

Chci investovat

 

Co je to akcie?


Akcie je dlouhodobý, majetkový cenný papír emitovaný akciovými společnostmi.
Akcie tvoří jistou část základního kapitálu společnosti, vlastník akcie se tak stává spolumajitelem společnosti.
 

Akcie se obchodují na:

 • Burze cenných papírů
 • v RM-systému

 

Burza cenných papírů


Burza cenných papírů představuje místo, na němž dochází k obchodování oprávněných osob s veřejně obchodovatelnými cennými papíry včetně akcií. Pomocí nabídky a poptávky se formuje tržní cena akcií neboli kurs akcie. V ČR se burza cenných papírů nachází v Praze.
 

RM-systém


RM-systém představuje českou burzu cenných papírů, která drobnějším investorům umožňuje obchodovat s cennými papíry českých i zahraničních firem. RM-systém nabízí možnost obchodování online, která se na burze cenných papírů v Praze běžně neuplatňuje.    

 

Chci investovat

 

Investice do akcie


Investice do akcie se mnohonásobně zhodnotí, pokud investor dokáže správně odhadnout vhodnou dobu pro nákup akcií, jejich držení a následný prodej. V opačném případě se investor může snadno dostat do ztráty. Obchod s akciemi je poměrně rizikový, což je však vykompenzováno možnými vysokými výdělky. Pokud se však bojíte riskovat, zvolte méně rizikovou variantu např. investici do dluhopisů či státních dluhopisů.    

 

Zisk z akcie


Akcie umožňuje jejímu vlastníkovi získat až tři duhy zisku:

 • Kapitálový zisk
 • Dividendový zisk
 • Zisk ze spekulace

 

Kapitálový zisk akcií

Kapitálový zisk z akcie lze získat rozdílem mezi kupní a prodejní cenou akcie. V tomto případě je nutné aktivně sledovat pohyby kursů akcií a na jejich základě nové akcie kupovat a současné prodávat.  

 

Dividendový zisk akcií

Akcie umožňuje získat pravidelnou výplatu financí plynoucích z kladného výsledku hospodaření společnosti. Jedinou podmínkou je držení akcie v den výplaty dividend.

 

Zisk ze spekulace akcií

Zkušený investor si může vydělat slušné peníze spekulací na burze cenných papírů. Správná diverzifikace rizik umožní snížit rizika a zvýšit předpoklad vyššího výdělku. Existuje také možnost příjmu z prodeje půjčených cenných papírů. V tomto případě je vhodné nechat za sebe investovat zkušené finanční poradce či brokery, jako jsme my.     

 

Chci investovat

 

 

Práva držitele akcie


Držení akcie svému majiteli zaručuje jistá práva. Vlastník akcie má možnost se podílet na vedení společnosti a to tím, že může hlasovat na valné hromadě, držitel akcie se dále podílí na zisku společnosti ve formě vyplacené dividendy a případně má právo na část likvidačního zůstatku při likvidaci podniku. Má právo s akcií obchodovat.

 

Druhy akcií


Rozlišujeme několik druhů akcií podle různých kriérií.
 

Podle fyzické podoby akcií rozlišujeme:

 • Akcie materializované/listinné
 • Akcie nematerializované/zaknihované

 

Akcie materializované

Materializované akcie jsou fyzicky vytištěné na papíře, mají plášť potvrzující podíl vlastníka na akciové společnosti, kuponový arch sloužící pro výplaty dividend a talón pro získání nového kuponového archu, když je ten předchozí vyčerpán. Mají řadu ochranných prvků, aby se nedaly falšovat. 

 

Akcie nematerializované

Nematerializované akcie představují akcie ve formě údajů v paměti počítače, jejich výskyt je mnohem častější. U tohoto typu akcie má firma možnost každý rok zhodnotit výši vyplácených dividend a poslat dividendu domů.   

 

Akcie lišící se formou mají podobu:

 • Akcie na doručitele/na majitele/na držitele
 • Akcie na řad
 • Akcie na jméno

 

Akcie na doručitele

Akcie na držitele jsou volně a bez omezení prodávány bez nutnosti zaznamenávat aktuálního majitele. Vlastníkem akcie je ten, kdo cenný papír předloží.   

 

Akcie na řad

Akcie na řad je přechodný typ mezi akcií na doručitele a akcií na jméno. Je na ní uvedeno jméno držitele akcie, ovšem převod na jiného majitele je jednodušší – nový vlastník se pouze zapíše na rub akcie, změnu majitele není třeba oznamovat emitentovi. Majitelé akcie na řad se tak mohou jednoduše střídat.

 

Akcie na jméno

Akcie na jméno má skutečné jméno vlastníka napsáno na cenném papíru. Při každé změně majitele je tato událost oznámena emitentovi, který si vede seznam vlastníků akcií. V některých případech je nutné mít k převodu akcií souhlas emitenta.

 

Chci investovat

 

 

Druhy akcií lišící se dle účasti na řízení společnosti jsou:

 • Kmenové akcie
 • Speciální akcie

 

Kmenové akcie

Kmenové akcie nepřináší akcionáři žádná zvláštní práva, akcionář může uplatnit všechna tři běžná práva z akcií vyplývající.    

 

Prioritní akcie

Prioritní akcie, na rozdíl od kmenové, umožňuje jejímu držiteli uplatnit předností práva spojená vyplacením dividendy či podílu likvidačního zůstatku, to vše za vzdání se hlasovacího práva na valné hromadě.  

 

Akcie specifické:

 • Zlatá
 • Zaměstnanecká
 • Požitková

 

Zlatá akcie

Díky zlaté neboli zakladatelské akcie je zaručeno vícehlasé hlasovací právo na valné hromadě. 

 

Zaměstnanecká akcie

Zaměstnanecké akcie jsou ve většině případů nepřevoditelné a jsou určeny pro zaměstnance akciové společnosti. Jejich cílem je větší motivace správně odvedené práce zaměstnanců.

 

Požitková akcie

Požitková akcie dává větší majetková práva držitele, tj. nárok na větší podíl ze zisku či likvidačního zůstatku podniku. 

 

Zajímá vás více informací o investování do akcií?

Zaujala vás možnost investování do akcií a chcete více informací? Neváhejte a domluvte si schůzku s našimi specialisty, kteří vám poradí tu pravou investici právě pro vás.

 

Zaslat dotaz