Dluhopisy


Jste trpěliví, nepotřebujete investované peníze zhodnotit ihned a vyhovuje vám nižší riziko? V tom případě jsou pro vás dluhopisy tou pravou investicí! Trh dluhopisů přináší poměrně spolehlivé, pravidelné výnosy.

 

Co jsou to dluhopisy?


Dluhopis, neboli také obligace, je dlužný cenný papíry vyjadřující vztah emitenta dluhopisu a jejího vlastníka.
Dluhopisy mívají dlouhodobý charakter, splatnost dlužné částky včetně vyplácení pravidelných úroků je pevně stanoveno. Dluhopisy jsou také charakteristické svou vysokou nominální hodnotou.

 

Chci investovat

 

Strategie při obchodování s dluhopisy


Stejně jako akcie, tak i dluhopisy mohou představovat poměrně příjemný zdroj financí. Při samotném investování do dluhopisů si lze vybrat z několika strategií. Dluhopisy umožňují obchody pro konzervativní investory, stejně jako pro ty riskantní. V takové široké variabilitě tkví veliká výhoda obchodování s dluhopisy.  

 

Omezení rizik při obchodování s dluhopisy


Abyste zvýšili potenciální výnos plynoucí z dluhopisů, je dobré vědět, jak zmírnit a omezit rizika, která vás mohou dostat do ztráty. Jednak je potřeba mít dostatek informací o emitentech, ratingu dluhopisů a znát souvislosti ovlivňující cenu dluhopisů.

 

Pokud si nejste jistí v kranflecích, jsme tu pro vás my! Domluvte si nezávaznou schůzku s našimi specialisty!

 

Chci investovat

 

Emitenti dluhopisů  


Dluhopisy mohou být vydány pouze tehdy, pokud k tomu dala souhlas Česká národní banka ČNB.

Emitentem dluhopisu může být:

  • stát
  • veřejný sektor
  • firma
  • banka

 

Stát jako emitent dluhopisů

Pokud dluhopisy emituje stát, nazývají se státní (vládní) dluhopisy. Stát pomocí peněz získaných z emise státních dluhopisů nejčastěji financuje dluh státního rozpočtu. Tato investice se dá z hlediska rizikovosti považovat za méně rizikovou.  

 

Veřejný sektor jako emitent dluhopisů

Pokud dluhopisy emituje územní samosprávný celek či jiný veřejný sektor, nazývají se tyto cenné papíry municipální dluhopisy. Ke schválení jejich emise musí dát souhlas Ministerstvo financí. 

 

Firma jako emitent dluhopisů

Častým emitentem korporátních (firemních) dluhopisů jsou firmy, které s jejich pomocí shání peněžní prostředky na investice do provozu a rozvoje firmy. Rizikovost a výnosnost těchto dluhopisů je vysoce variabilní v závislosti na kvalitě firmy. V některých případech může podnik emitovat zaměstnanecké dluhopisy pro vlastní zaměstnance. 

 

Banka jako emitent dluhopisů


Zvláštním emitentem dluhopisů může být banka, která si prodej cenných papírů může zprostředkovat sama.

 

Chci investovat

 

Doba splatnosti dluhopisů


Doba splatnosti má na dluhopis přímý vliv - čím delší je její doba, tím větší je kurz (cena) dluhopisu bez ohledu na zvýšení či snížení úrokové míry.

Dle délky doby splatnosti dluhopisu rozeznáváme:

  • krátkodobé
  • střednědobé a dlouhodobé

 

Krátkodobé dluhopisy

Krátkodobé dluhopisy mají dobu splatnosti kratší než 1 rok. Krátkodobým dluhopisem jsou státní pokladniční poukázky emitované státem, depozitní certifikáty vydávané bankou nebo komerční papíry emitované podniky.

 

Střednědobé a dlouhodobé dluhopisy

Střednědobé dluhopisy mají dobu splatnosti delší než 1 rok, ale kratší než 10 let. Doba splatnosti dlouhodobých dluhopisů překračuje délku 10 let. Existují i dluhopisy věčné, jejichž výnos je majiteli vyplácen po celý jeho život.

 

Chci investovat

 

Zhodnocení dluhopisů


Dluhopisy přináší poměrně pravidelný úrok, jehož výše se zjistí z nominální hodnoty (ceny) dluhopisu.

Výpočet a výše úroků se děje několika způsoby, mezi něž patří:

  • zhodnocení pevným úrokem
  • proměnlivý úrok
  • indexované dluhopisy
  • další zvláštní dluhopisy

 

Pevný úrok dluhopisu

Úrok dluhopisu je možné stanovit předem a platí v tom případě, když je dluhopis držen až do doby splatnosti. Po celou dobu držení je stabilní, nemění se. Dluhopisy jsou potom méně rizikové, ale nepřinesou žádný vyšší výnos, kterého by mohl investor docílit za jinak příznivých podmínek.   

 

Proměnlivý úrok

Proměnlivý úrok dluhopisů není stabilní, mění se v závislosti na vnějších podmínkách jako je vývoj sazeb na kapitálových trzích, hospodaření společnosti, vývoj cen v ekonomice daného státu apod. Dluhopisy s proměnlivým úročením jsou více rizikové, mohou ale přinést vyšší výnos.

 

Indexované dluhopisy

Úroky indexovaných dluhopisů se odvíjí od vývoje indexů zlata, ropy, mezd a dalších komodit. Jejich jediná výhoda tkví v tom, že investory chrání před inflací, jsou totiž chráněny před poklesem jejich investiční hodnoty.

 

Zvláštní dluhopisy

Existuje i několik dalších, specifických typů dluhopisů charakteristických svými vlastnostmi a způsoby úročení. Mezi takové patří nulové dluhopisy, prémiové dluhopisy, junk dluhopisy, cizoměnové dluhopisy a další.  

 

Chcete více informací o možnostech investování či dluhopisech?

Pokud vás zajímá investování a dluhopisy, neváhejte a domluvte si schůzku s našimi odborníky nebo zašlete váš dotaz. Rádi vám pomůžeme!

 

Zaslat dotaz