Investiční fondy v ČR


Přemýšlít o investici vašich volných finančních prostředků prostřednictvím investičních fondů? Nechte si poradit od našich odborníků, domluvte si zdarma nezávaznou schůzku a začněte investovat a zhodnocovat vaše finance již dnes!

 

Jak je možné investovat do investičních fondů v ČR


Převážná většina investičních fondů v ČR umožňuje investovat i drobným investorům. Vkládání finančních prostředků může být jednorázové či opakované, každý investiční fond v ČR nabízí k investici různě vysokou částku.   

 

Chci investovat

 

Co jsou to investiční fondy v ČR


Investiční fondy v ČR se dle zákona řídí pravidly, která platí pro podnikatelskou činnost investičních fondů v ČR. Investiční fondy v ČR tvoří právnické osoby, jejich předmět podnikání se váže na zákon o o investičních společnostech a investičních fondech č.248/1992 Sb. Hlavním předmětem činnosti investičních fondů v ČR je kolektivní investování. 

 

Principy investičních fondů v ČR

Investiční fondy v ČR fungují na principu kolektivního investování, což přeneseně znamená, že veškeré peněžní prostředky vložené do investičního fondu vytvoří dostatečně veliký majetek, který lze rozložit do různých druhů cenných papírů s odlišnou rizikovostí. A pokud se stane, že jeden cenný papír z mnoha ztratí na hodnotě, projeví se to v celém investičním portfoliu jen nepatrně.   

 

Kdo spravuje investiční fondy v ČR?

O prostředky, které investoři svěří investičním fondům v ČR, se starají investiční specialisté, kteří mají dostatek znalostí o investování, pohybují se v dobrém investičním zázemí a mají přístup k informacím a nástrojům, které jim umožňují reagovat téměř ihned na dění na kapitálovém trhu. 

 

Chci investovat

 

Historie investičních fondů v ČR


Investiční fondy v ČR se začaly vyvíjet během kuponové privatizace, v té době byly investiční fondy jediným nakupujícím subjektem peněz na kapitálovém trhu, v něž lidé věřili a svěřili jim nemalé množství peněz.

 

Posun týkající se investičních fondů v ČR

Významným krokem v investování bylo postupné pronikání zahraničních kolektivních investičních fondů na český trh, které způsobilo vznik novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Od roku 2001 je pro vznik investičních fondů v ČR nutností získání povolení od Komise pro cenné papíry.   

 

Chci investovat

 

Současnost investičních fondů v ČR


V současné době existují různé typy investičních fondů v ČR. Princip nynějšího fungování investičních fondů je podobný jako u akciových společností. Investiční fondy v ČR seskupují peníze od investorů, za které vydávají akcie. Shromážděné peněžní prostředky investiční fondy v ČR investují do nákupu cenných papírů, movitých věcí, nemovitostí. V ojedinělých případech investiční fondy ukládají shromážděné peníze na speciální účet v bance.


Odlišnosti investičních fondů v ČR


Na českém trhu existují stovky různých investičních fondů. Hlavními odlišnostmi jsou investiční zaměření, riziko a investiční horizont. Díky této variabilitě si každý investor může vybrat investiční fond v ČR, který bude přesně splňovat jeho investiční profil a cíle investování.   

 

Chcete více informací o investičních fondech v ČR

Zajímá vás problematika investic a investičníc fondů v ČR? Domluvte si nezávaznou schůzku s naším specialistou na investice nebo nám zašlete dotaz, rádi vám odpovíme.

 

Zaslat dotaz