Investiční fondy


Máte zájem o investici vašich financí prostřednictvím investičních fondů? Už jste slyšeli o investičních podílových fondech, avšak máte nedostatek informací?
Přečtěte si proto pár řádků, které vám tuto problematiku investičních podílových fondů přiblíží nebo si domluvte nezávaznou schůzku zdarma s našimi specialisty, kteří vám rádi tuto problematiku objasní.

 

Chci investovat

 

Co si představit pod pojmem Investiční fondy?

Investiční podílové fondy jsou akciové společnosti, jejímž hlavním cílem je podnikání založené na kolektivních investicích. Investiční podílové fondy můžou být vedeny investiční společností, která finanční prostředky získává pomocí veřejného upisování akcií. Aby mohly investiční fondy existovat, je potřeba mít povolení od Komise pro cenné papíry.

 

Odlišnosti investičních fondů


Investiční podílové fondy se převážně řídí právní úpravou o akciových společnostech nacházející se v Obchodním zákoníku s několika drobnými odchylkami konkrétními pro investiční fond.

 

Mezi hlavní výjimky investičních fondů patří:

 • investiční fondy nesmí vydávat prioritní a zvýhodněné zaměstnanecké akcie, zatímní listy a dluhopisy
 • akcie vydané investičními fondy musí být totožné s jejich jmenovitou hodnotou
 • převoditelnost akcií investičních fondů není omezena
 • investiční fond nemůže uzavřít smlouvu o převodu zisku ani ovládací smlouvu
 • investiční fond musí mít ZK min. 300 000 Eur při založení, po roce fungování alespoň 50 mil Kč.

 

Chci investovat

 

 

Investiční fond vs. Investiční společnost


Investiční podílové fondy mohou být založeny a spravovány investiční společností, naopak to však nelze. Rozdíly mezi investičními podílovými fondy a investičními společnostmi jsou v právní úpravě a ve způsobu investování.

 • Investiční společnost spravuje a kolektivně investuje finance investorů, které zůstávají v jejich vlastnictví.
   
 • Naopak investiční fondy shromažďují finance investorů, které přebírá do svého vlastnictví a může s nimi volně nakládat.

 

Typy investičních fondů


Rozeznáváme dva základní typy investičních fondů, díky kterým můžeme z části předem ovlivnit, do jakého typu akcií budeme výběrem investičního fondu investovat a jak vysoké bude riziko investice.

 

Investiční fondy rozdělujeme na:

 • speciálními investičními fondy
 • standardní investiční fondy

 

Speciální investiční fondy


Speciální investiční fond může být investičním fondem, ale také otevřeným či uzavřeným podílovým fondem. Speciální investiční fondy se zaměřují na investice do nemovitostí, fondy fondů, finančních derivátů, rizikového kapitálu a cenných papírů.   

 

Standardní investiční fondy


Standardní fond má podobu otevřeného podílového fondu, prostředky jsou investovány do majetku uvedeného v zákoně s podmínkou rozložení rizika.
Z toho důvodu není investice do standardních investičních fondů tak riziková jako v případě spaciálních investičních fondů.


Investice do investičních fondů


Protože investování do investičních fondů představuje zejména investice do akcií, může být riziko ztráty vyšší. Tento fakt je však vykompenzován vyššími možnými výdělky, kterých lze investicí do investičních fondů dosáhnout. Likvidita investičních fondů je menší.

 

Zajímá vás více informací ohledně investičních fondů?

Pokud byste chtěli více informací o investicích či investečních podílových fondech nebo stále váháte, zda nyní investovat, neváhejte a napište našim odborníkům na investiční podílové fondy. Rádi vám poradíme tu pravou investici právě pro vás!

 

Zaslat dotaz