Podílové fondy


Víte, že své peněžní prostředky nebudete během příštích pár let potřebovat a máte zájem je zhodnotit?
Bojíte se riskovat? Nebo naopak - nevadí vám podstoupit dlouhodobější investici s vyšším rizikem zaručujícím vyšší výnos? V tom případě neváhejte své finance svěřit našim odborníkům, budeme za vás vaše investice spravovat dle dlouholetých zkušeností přesně dle vašich konkrétních požadavků a přání. 

 

Podílové fondy investují kolektivně


Podílové fondy využívají svou výhodu kolektivního investování na finančních trzích. Díky nashromáždění více vkladů od více investorů lze diverzifikovat rizika do různých finančních instrumentů s odlišnou rizikovostí a výnosností a díky tomu lze minimalizovat rizika celého investičního portfolia fondů podílových.

 

 

Chci investovat

 

Výhody podílových fondů

 

  • Důležitou výhodou, kterou podílové fondy mohou nabídnout, je vysoká likvidní schopnost, tj. snadná přeměna cenných papírů v peníze - podílové fondy totiž umožňují okamžitý zpětný odkup cenných papírů.
     
  • Podílové fondy také zaručují vyšší zhodnocení než bankovní instituce a nabízejí několik různých investičních strategií pro každý typ investora spravovaný profesionály. Informace o fondech jsou dobře dostupné, z toho důvodu je možné si vybrat takový podílový fond, který nezpůsobí vysokou finanční ztrátu v případě poklesu kurzu ceny.

 

Nevýhody podílových fondů


Podílové fondy s sebou nesou i některé nevýhody, mezi které patří poplatky za nákup a správu portfolia. Podílové fondy nemívají zajištěné vklady. Hrozí riziko nevhodného výběru fondu, které může způsobit ztrátu. Toto riziko je velmi ovlivněno správným načasováním investice. Nechte si proto poradit vždy od odborníka! Využijte našich služeb, kontaktujte nás!

 

Primární dělení podílových fondů

 

  • Otevřené podílové fondy
  • Uzavřené podílové fondy


Otevřené podílové fondy

Otevřené podílové fondy dávají možnost podílové listy odprodat zpátky spravujícímu investičnímu fondu.


Uzavřené podílové fondy

Uzavřené fondy možnost zpětného odprodeje podílových listů nenabízejí, avšak je alespoň možné odprodat je jinému zájemci.

 

Chci investovat

 

Druhy podílových fondů na českém trhu


Podílové fondy se v současnosti dělí na několik základních kategorií lišících se cílem, rozložením rizik a časovým horizontem:
•    Fondy peněžního trhu
•    Zajištěné fondy
•    Dluhopisové fondy
•    Akciové fondy
•    Smíšené fondy
•    Zajištěné fondy
•    Fondy fondů

 

Fondy peněžního trhu

Fondy peněžního trhu představují konzervativní investici, podílové listy vykazují téměř minimální kolísavost. Z toho důvodu není ani jejich výnosnost příliš vysoká. Tyto fondy jsou vhodnou alternativou termínovaných účtů, v dlouhodobém horizontu tvoří vhodnou investici k překonání inflace. 
 

Zajištěné fondy

Zajištěné podílové fondy představují další velmi konzervativní formu investování. Jejich hlavním charakteristickým znakem je garance návratu vložených prostředků. Investor tedy zavrhne riziko ztráty za cenu nulového výnosu. Ve své podstatě jsou zajištěné podílové fondy nelikvidní, předčasný odstup se v závislosti na vysokých poplatcích finančně nevyplatí.
 

Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy z pohledu rizikovosti následují fondy peněžního trhu, avšak potenciální výnos může být za cenu vyššího rizika vyšší. Z toho důvodu je doporučováno plně využít horizont 3-5 let. Je však nutné dbát na typ dluhopisů, do kterých fondy investují, v některých případech se totiž jejich podoba může přibližovat k akciím. 
 

Akciové fondy

Akciové fondy jsou z pohledu rizika nejrizikovější, avšak v dlouhodobém horizontu zaručují nejvyšší míru výnosnosti. Akciové fondy umožňují velmi variabilní rozložení portfolia do akcií různých firem a to za poměrně nízké transakční náklady. Akciové fondy nejsou vhodné pro zbrklé a pesimistické investory, ale pro hráče, kteří jsou ochotni riskovat.     
 

Smíšené fondy

Smíšené podílové fondy kombinují prvky předchozích podílových fondů, jejich investice jsou soustředěny do peněžních trhů a trhů s akciemi a dluhopisy. Pomocí investorů smíšených fondů dochází k přelévaní financí mezi jednotlivými cennými papíry dle jejich aktuálního kurzu – tím je zaručeno nepřeberné množství investičních strategií.
 

Fondy fondů

Fondy fondů jsou zvláštní podílové fondy, jejichž investice směřují do podílových listů jiných investičních fondů. V takovém případě jsou všechny poplatky placeny v podstatě dvakrát a přístup k investování je závislý na strategii dané investiční společnosti.  Pokud však společnost dokáže dobře vybírat fondy, do kterých bude investovat, může investor získat nemalé výdělky.

 

Nechte si poradit typ podílového fondu od odborníků!

Nejste si jisti, jaký typ podílového fondu je ten správný pro vaše investování? Sjednejte si s našimi specialisty na investice schůzku, kde vám poradí druh investice přesně pro vás!


 

Chci investovat

 

Podílový fond vybírejte podle toho, jaký jste typ investora!


Každý investor má v sobě převažující rysy jednoho ze tří typů investorů:

  • Konzervativní investor
  • Spekulativní investor
  • Agresivní investor

 

Konzervativní investor

Konzervativní jedinci nejsou zastánci rizika, preferují zachování hodnoty majetku (byť s drobnou ztrátou na inflaci). Jejich investice se zaměřují na podílové fondy peněžních či dluhopisových trhů, které vykazují téměř minimální výkyvy kurzů.

 

Spekulativní investor

Spekulativní investor představuje typ člověka bažícího po vysokých ziscích, z toho důvodu jsou jeho cílem akciové podílové fondy. Tento investor je obeznámen s rizikem. Je to hráč, kterého neovlivní jediný nepříznivý vývoj na trzích – ba naopak – nízké kurzy ho podmiňují k dalším nákupům.

 

Agresivní investor

Agresivní investor je kombinace konzervativního a spekulativního investora. Nebojí se investovat do podílových fondů, avšak riziko je tolerováno pouze do určité míry. Z toho důvodu jsou pro něj podílové fondy svou variabilitou tou nejvhodnější možnou investicí.

 

Máte zájem dozvědět se více o možnostech investování?

Pokud vás investice zajímají více do hloubky nebo přemýšlíte o možnostech investování, domluvte si schůzku s naším specialistou na investice nebo nám zašlete dotaz.
 

 

Zaslat dotaz