Investiční zprostředkovatel


Máte přebytečné finance a nevíte, jak s nimi naložit, aby vám vydělaly co největší výnos?
Nevíte, jak sami investovat na kapitálových trzích, ale přesto vám nechybí kuráž na podstupování rizik týkajících se cenných papírů? Přesně v této situaci, kdy si nevíte rady, vám pomůže investiční zprostředkovatel. Domluvte si nezávaznou schůzku s naším odborníkem!

 

Chci investovat

 

Náplň práce investičního zprostředkovatele


Investiční zprostředkovatel je člověk, jehož náplní práce je poskytovat služby týkající se investic. Investiční zprostředkovatel přijímá pokyny od investorů a zadává je bance, obchodníkům s cennými papíry, či jiným subjektům podnikajícím na kapitálovém trhu. Investiční zprostředkovatel může spravovat jak cenné papíry jednotlivců, tak cenné papíry kolektivního investování.
 

Investiční služby investičního zprostředkovatele


Mezi hlavní služby, které může investiční zprostředkovatel provádět, patří:

  • Přijímání a předávání pokynů o investičních nástrojích
  • Zadávání pokynů o investičních nástrojích na účty jiných osob
  • Upisování či umisťování emise investičních nástrojů
  • Provádění obchodů s investičními nástroji nevlastní účet
  • Hospodaření s majetkem zákazníka, pokud je jeho součástí investiční nástroj

 

Investiční zprostředkovatel vs. Obchodník s cennými papíry


Investiční zprostředkovatel není obchodník s cennými papíry! Z toho důvodu je chování investičního zprostředkovatele odlišné, investiční zprostředkovatel neposkytuje finanční poradenství a nepřebírá finance či cenné papíry zákazníků. Aby mohl investiční zprostředkovatel vykonávat svou práci, je zapotřebí osvědčení o registraci a samotná registrace u Komise cenných papírů.

 

Investiční zprostředkovatel vykonávající investiční poradenství


Dle zákona je možné, aby investiční zprostředkovatel vykonával současně investiční poradenství, musí však vlastnit živnostenské oprávnění opravňující k této činnosti. V takovém případě je investiční zprostředkovatel schopný poskytnou kompletní servis klientovi, tzn. může investora nasměrovat k určitému složení cenných papírů, které dle jeho úsudku přinesou výnos.

 

Chci investovat

 

Povinnost investičního zprostředkovatele


Pro investičního zprostředkovatele je povinností, aby jeho jednání bylo čestné a spravedlivé, provedené na základě nabytých informací svých zákazníků. Investiční zprostředkovatel se snaží splnit záměr klientů, z čehož vyplývá i částečné poučení o možných rizicích. Investiční zprostředkovatel však nenavrhuje ideální složení portfolia a další možnosti na kapitálových trzích.

 

Investiční zprostředkovatelství


Investiční zprostředkovatel se pojí k poptávkové straně na trhu cenných papírů, kde vyvolává zájem k nákupu a prodeji cenných papírů, přijímá pokyny sloužící k zaopatření nákupu a prodeje a předává je dalším subjektům ke zpracování. Finanční zprostředkovatel hledá především odbyt pro určitý typ finančního nástroje.  

 

Chcete více informací o investičním zprostředkovatelství?

Pokud máte zájem dozvědět se více o investičním zprostředkovatelství či možností investic, kontaktujte nás a domluvte si nezávanou schůzku s naším odborníkem. Nebo nám zašlete dotaz a my vám rádi odpovíme.

 

Zaslat dotaz